Leesburg

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

U

V W

X

Y Z
Restaurant Name Location Violations
Yobelle10401 US HWY 441 STE 760
Yobelle Frozen Yogurt-viaport10401 US HWY 441, UNIT 764